person_outline
search

ราคาพิเศษสำหรับหน่วยงาน

ราคาพิเศษสำหรับหน่วยงานเทศบาล - องค์การบริหารส่วนตำบล.และหน่วยงานอื่นๆ

ในราคาปีละ 5,900 บาท เท่านั้น!

สิ่งที่หน่วยงานได้รับ:

  • โดเมนเนม xxx.go.th
  • พื้นที่เก็บข้อมูล 5 GB.
  • Data Tranfer 200 GB.
  • e-mail ของหน่วยงานโดยตรง
  • อัพเดทข้อมูลลงในเว็บไซต์ให้ตลอดอายุสัญญา

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถปรับจำนวนความต้องการได้

   นอกจากนี้ aviruth.com ยินดีให้คำแนะนำการจัดทำเว็บไซต์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านนี้มาก่อน) จนกระทั่งสามารถดำเนินการทุกอย่างได้ด้วยตนเอง (แบบมืออาชีพ) โดยมีบทเรียนออนไลน์ให้คำแนะนำทุกหัวข้อที่ต้องการรู้

เมื่อหน่วยงานฯ สามารถดูแลเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง ก็จ่ายเพียงปีละ 2,500 บาท เท่านั้น! ประหยัดงบประมาณ นำกลับมาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a comment

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time